☰ עורך דין טל שרון דיוגינס
  התעשיה 15 רעננה מול קניון רעננה
  09-7742268  054-8083378  צור קשר
  דף הבית  מקרקעין  משפחה  צוואה   
 לא תטה משפט, לא תכיר פנים ולא תיקח שוחד, כי השוחד יעוור עיני חכמים, ויסלף דברי צדיקים - דברים טז יט


×

המלצות

שיתוף

צור קשר

דף הבית
 ראשי


להלן חלק ממגוון שירותי המשרד לעסקים, חברות ותאגידים:
ייעוץ משפטי שוטף החל משלב הקמת החברה, ייעוץ בנושא רישום תקנון, רישום חברות חדשות ברשם החברות, אימות הצהרות דירקטורים, אימות חתימת מורשה חתימה, אימות דין וחשבון שנתי לרשם החברות, טיפול בשינויים בהרכב הדירקטוריון, טיפול בהמחאת זכויות, כינוס האסיפה הכללית, ייעוץ בדבר קבלת החלטות משפטיות מיוחדות, ייעוץ בקבלת החלטות שלא מן המניין, רישום יפויי כוח להצבעה באסיפה, טיפול משפטי במשכנתאות ושיעבודים, טיפול משפטי בכתבי ערובה, נוכחות עו"ד באסיפות החברה - לפי הצורך, עריכת חוזה עבודה לעובדים, ייעוץ משפטי בענייני יחסי עובד מעביד, ייעוץ משפטי בענייני שותפויות עסקיות, עריכת הסכמי שותפות ו/או הכנסת שותף חדש, ייעוץ בעניין הגנה על הקניין הרוחני של החברה, ייעוץ משפטי לחברות הייטק, חברות אינטרנט, עריכת הסכמי הפצה, זכיונות, עריכת הסכמי שיתוף פעולה עיסקי, בדיקת חברות לפי רכישה או מכירה, סיוע משפטי בהכנת גילוי נאות לפני מכירת חברה, הערכת סיכויי תביעות משפטיות שהחברה מעורבת בהן, ניתוח הדוחות הכספיים והיחסים הפיננסים, בדיקת סיכויי הישרדות חברות, סיוע באיתור "מוקשים" חבויים במסמכי החברה, טיפול בנושא הקצאת והעברת מניות, טיפול בנושא חילוט מניות, טיפול בנושא מיזוגי חברות, טיפול בנושא פירוק חברות מרצון - פטור מאגרה, טיפול בנושא פירוק חברות מרצון ע"י בעלי מניות, טיפול בנושא פירוק חברות מרצון ע"י נושים, טיפול בנושא פרוק חברות בפיקוח בית משפט, טיפול בנושא דו"ח - חובות ונכסים, הגשת בקשה לבית המשפט לפירוק חברה, תביעת חובות בפירוק חברה, תביעה למינוי מפרק חברה, ייעוץ ובדיקת מסמכים משפטיים, חוזים והתקשרויות, ייצוג משפטי בהליכי גישור, פישור, בבוררויות, ייצוג משפטי בכל ערכאות בתי המשפט בישראל.


☰ Sharon Tal Diogines, Adv
התעשיה 15 רעננה  097742268 0548083378      

  ראשי מקרקעין צוואה משפחה צור קשר

רודף צדקה וחסד ימצא חיים צדקה וכבוד - משלי כא,כא | ארור מכה רעהו בסתר דברים כז, כד